STAP 9 NAAR HANDICAP 0

INSTROOMEIS
De instroomeis van Stap 9 is een speler met handicap 4.4.

UITSTROOMEIS
De uitstroomeis voor Stap 9 is handicap 0 en dat de speler tussen de handicap 2 en +1 kan spelen.

DOELSTELLING

De doelstelling voor Stap 9 is dat de speler naast de spelanalyse ook een periodiserings- en meerjarenplan maakt samen met de professional. Daarnaast wordt extra veel aandacht besteed aan de slagen binnen 100 meter van de hole. De speler zal ook individuele nationale en internationale wedstrijden spelen.

WAT GAAN WE DEZE STAP LEREN

• periodiseringsplan
– meerjarenplan
– course management, waar tee je op en ga je staan
• wedstrijden samen met de professional evalueren
• baan boekjes invullen
• balvluchten slaan met driver
• sterkte en zwakte van alle onderdelen
• gameplan (bewust handelen). wat kun je wel (technische vaardigheden)
• afstandstabel
• oefenschema uitdagend en motiverend voor de speler/speelster maken
• met 1 club verschillende hoogtes slaan
• waar mogelijk van het gras oefenen
• wedge-systeem

 
(Groep van maximaal 4 pers.) prijs in overleg