STAP 8 NAAR HANDICAP 4.4

INSTROOMEIS
De instroomeis voor Stap 8 is een speler met handicap 9,9.

UITSTROOMEIS
De uitstroomeis voor Stap 8 is handicap 4,4 en dat de speler tussen de handicap 7 en 3 kan spelen.

DOELSTELLING

De doelstelling voor Stap 8 is dat de speler naast de video-en baananalyse ook een wedstrijdanalyse krijgt van zijn professional. Daarnaast wordt extra veel aandacht besteed aan de slagen binnen 100 meter van de hole. De speler zal ook individuele nationale wedstrijden spelen.
Naast alle ingeplande lessen kan er gekozen worden om samen met de speler een periodiseringsplan te gaan maken. Deze zal in het hoofdstuk Kennis en vaardigheden worden uitgewerkt. Aan de hand van de intake kan hiervoor gekozen worden.

WAT GAAN WE DEZE STAP LEREN

• course management, waar tee je op en ga je staan
• wedstrijden samen met de professional evalueren
• baanboekjes invullen
• balvluchten slaan met de driver
• sterkte en zwakte van alle onderdelen
• game plan (bewust handelen), wat kan je wel (technische vaardigheden)
• afstandstabel
• oefenschema uitdagend en motiverend voor de speler/speelster maken
• met 1 club verschillende hoogtes slaan
• waar mogelijk van het gras oefenen
• wedge-systeem

 
(Groep van maximaal 4 pers.) prijs in overleg