STAP 5 NAAR HANDICAP 20

INSTROOMEIS
De instroomeis voor Stap 5 is een speler met handicap 28.

UITSTROOMEIS
De uitstroomeis voor Stap 5 is handicap 20 en dat de speler tussen de handicap 23 en 18 kan spelen.

DOELSTELLING
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde per hole van Par +1. De speler weet aan het einde van de 12 lessen wat een goede basis (GAS) is voor de onderdelen putten, chippen, pitchen, bunker en swing. De speler zal meer testen gaan uitvoeren in deze stap. De speler deel laten nemen aan clubwedstrijden. Het spelen op en rond de green wordt belangrijker. Ook de clubkeuze en balvlucht gaan meer rol spelen.

WAT GAAN WE DEZE STAP LEREN
• optimaliseren van een goede fysieke voorbereiding
• gebruik maken van De Golf Academie
• behouden en optimaliseren van een trainingsroutine
• gebruik van vaste routine
• course management
• ronde-analyse
• afstandstabel voor de wedges
• Ieren testen en evalueren
• slaan met de driver, metal woods en hybride
• totaal testen putten, chippen en pitchen
• balvluchten
• landingspunten, vlucht-rolverhouding
• moeilijke liggingen toepassen in de baan
• video-opname analyseren
(Groep van 4 pers.) 13 lesuren € 265,- per persoon