STAP 4 NAAR HANDICAP 28

INSTROOMEIS
De instroomeis voor Stap 4 is een speler met handicap 36.

UITSTROOM EIS
De uitstroomeis voor Stap 4 is handicap 28 en dat de speler tussen de handicap 31 en 24 kan spelen.

DOELSTELLING
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van 10 holes Par +2 en 8 holes van Par +1. De speler weet aan het einde van de 12 lessen wat een goede basis (GAS) is voor de onderdelen putten, chippen, pitchen, bunker en swing. Het accent ligt op slaan met de driver.

WAT GAAN WE DEZE STAP LEREN
• invullen intakeformulier
• optimaliseren van een goede fysieke voorbereiding
• gebruik maken van De Golf Academie
• behouden en optimaliseren van een trainingsroutine
• gebruik van vaste routine
• course management
• ronde-analyse
• afstandstabel
• Ieren scoren met je eigen techniek
• Ieren testen en evalueren
• slaan met de driver
• afstandsputts
• landingspunten, vlucht-rolverhouding
• moeilijke liggingen toepassen in de baan
• video-opname analyseren

Groep van 4 pers. 13 uur voor €265,- per persoon