STAP 2 NAAR CLUBHANDICAP 54 (CVB)

INSTROOMNIVEAU
De instroomeis voor Stap 2 is een speler met Golfbaanpermissie.

UITSTROOMNIVEAU
De uitstroomeis voor Stap 2 is dat de speler in staat is om Clubhandicap 54 te spelen.

DOELSTELLING
De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van dubbel par. De speler weet aan het einde van de 10 lessen wat een goede basis (GOH) is voor de onderdelen putten, chippen, pitchen, bunker en swing. De speler is in staat deze zelf te herhalen. De speler weet hoe hij zich veilig moet gedragen op en rond de golfbaan. De speler is op de hoogte van het 9-stappenplan en kan gebruik maken van De Golf Academie.

WAT GAAN WE DEZE STAP LEREN
• invullen intakeformulier
• aanleren van een goede fysieke voorbereiding

• etiquette en belangrijkste regels
• een goede grip, oplijnen en houding (GOH) aanleren bij het onderdeel putten, chippen, pitchen, bunker en swing

• Ieren testen en evalueren
• aanleren van een trainingsroutine
• gebruik maken van De Golf Academie
• Ieren scoren met je techniek
• comfortabele club ontdekken
• testen in cirkels
• van het gras trainen
• afwisselen met clubs
• maken van een afstandstabel
• eerste begin course management

Minimaal 4 personen.
in 11 lessen van 1 uur voor € 225,- per persoon