STAP 1 GOLFBAAN PERMISSIE

Bij Stap 1 leren we de speler hoe hij zelfstandig kan spelen in de baan en het behalen van zijn Golfbaanpermissie. De speler kan zelf kiezen om deze stap individueel of in groepsverband aan te leren. Bij privélessen krijgt de speler meer aandacht en dit zal het leerproces vergroten. Bij groepslessen zijn meer lesuren ingebouwd om zo voldoende aandacht van de professional te krijgen. Maak de speler ook duidelijk wat de exacte duur is van een afzonderlijke les; dat voorkomt verwarring.

INSTROOMNIVEAU
De instroomeis voor Stap 1 is een beginnende speler met weinig of geen golfervaring.

UITSTROOMNIVEAU
De uitstroomeis voor Stap 1 is dat de speler Golfbaanpermissie heeft behaald.

DOELSTELLING

De speler kan zelfstandig de baan spelen met een gemiddelde score van dubbel Par. De speler weet aan het einde van de 6 lessen wat het concept en een goede basis (GOH) is voor de onderdelen putten, chippen, pitchen, bunker en swing. De speler is in staat deze zelf ook te herhalen. Tijdens de eerste drie stappen zal gesproken worden over GOH, te weten: Grip, Oplijnen en Houding. Naarmate het spelniveau beter wordt introduceren we GAS (Grip, Aim en Set-up). De speler weet ook hoe hij zich veilig en correct moet gedragen op en rond de golfbaan. De speler is op de hoogte van het g-stappenplan en kan gebruik maken van
De Golf Academie.

WAT GAAN WE DEZE STAP LEREN

• invullen intakeformulier
• aanleren van een goede fysieke voorbereiding
• kennis van het materiaal
• etiquette voor de baan en oefenlocatie
• verschil van de basisslagen en concept van de slag
• een goede grip, oplijnen en houding (GOH) aanleren bij het onderdeel putten, chippen, pitchen, bunker en swing
• Ieren testen en evalueren
• aanleren van een trainingsroutine
• zelfstandig spelen in de baan
• gebruik maken van De Golf Academie

Minimaal 4 personen.
in 6 lessen van 1 uur voor € 99,-. p.p.